Naše cvičiště

Příjezd (přístup) na parkoviště u našeho cvičiště je patrný z mapy. Z parkoviště se sestoupí po kovovém schodišti do areálu KK.

Ve vstupní části se nachází zděná klubovna se společenskou místností, kuchyní, odděleným hygienickým zázemím a skladem. Za klubovnou se cvičiště rozšiřuje do velikosti fotbalového hřiště (cvičiště splňuje parametry IPO3). V rozšiřující části jsou umístěny veškeré překážky potřebné pro zkoušky dle NZŘ a MZŘ.