Zrušeno – Závod „O POHÁR JOSEFA BRYMA“

25.11. 2023

9. Ročník Závodu  „O Pohár JOSEFA BRYMA“

Akce se nekoná.
Vzhledem k malému počtu účastníků, se závod ruší. Startovné se bude vracet. Děkujeme za pochopení. Tým Kk Velká Bíteš

Propozice závodu
Ředitel závodu: Jana Věrná
Rozhodčí: Slavomír Bořuta, Ing. Miroslav Vávra
Figurant: Lukáš Slowioczek

Startovné: přihlášky podané: do 21. 11. 2023 – 400 Kč,
Místo konání: Areál KK Velká Bíteš, GPS souřadnice: 49°17‘9.165“N, 16°14‘29.768“E
Prezentace: V sobotu 25.11. 2023 – 7:00 – 8:00 hodin
Zahájení soutěže: V sobotu 25.11. 2023 – 8:00 hodin

Kategorie: ZZO, ZZO1, ZVV1, IGP1, IGP3

V souladu s propozicemi může startovat:
ZZO – bez omezení
ZZO1 – bez omezení
ZVV1 – bez omezení
IGP1 – max zkouška 2 stupně
IGP3

ZZO bez speciálních cviků
ZZO1, ZVV1, IGP1, IGP3 – bez stop
Bez zápisu zkoušky.

V případě rovnosti bodů rozhoduje pořadí: obrana, poslušnost, los
V kategorii ZZO: poslušnost, los.

Ceny: Závodníci na prvních třech místech každé kategorie budou odměněni věcnými cenami. Každý závodník obdrží diplom.

Přihlášky: Akce se nekoná

Startovné: č. účtu: 258636161/0300, variabilní symbol: 25112023, do poznámky jméno psa

V případě platby bankovním převodem doklad o zaplacení s sebou.

Povinnosti účastníků
Seznámit se s propozicemi závodu a řídit se jimi.
Řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích.
Předložit členský průkaz kynologické organizace, očkovací průkaz psa.

Všeobecná ustanovení
Všichni účastníci jsou povinni dbát dodržování zákona č. 246/1992 Sb. „Na ochranu zvířat proti týrání“. Zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima. Výstroj psů musí odpovídat platným veterinárním směrnicím a zkušebnímu řádu.
Za škody způsobené psem odpovídá psovod. Háravé feny musí být nahlášeny pořadateli při přejímce psů. Protesty je nutné podat písemně, nejpozději do 15 –ti minut po ukončení disciplíny společně s vkladem 200,-Kč řediteli závodu. O protestu rozhodne sbor rozhodčích ve spolupráci s ředitelem závodu.
V případě jeho neoprávněnosti propadá vklad pořadateli.
V případě nekonání závodů z důvodu vyšší moci, použije pořadatel startovné k úhradě výloh.
Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic.

Kontakt:
Základní kynologická organizace Velká Bíteš
Ing. Jana Věrná
Příbram na Moravě 287
664 84 Příbram na Moravě
Telefon: 734 494 913
e-mail: j.verna@seznam.cz
www.kkvelkabites.cz

Občerstvení:
Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na Vaši účast.

Fotografie 2023:

Fotografie 2022: foto ze závodu

Výsledky 2023:

Výsledky 2022: