Historie

Počátky našeho kynologického klubu sahají do roku 1968, kdy zakládající členové pan František Veselý, Karel Rous, Jan Lacina, Ivan Kroutil, Jaroslav Žák, Pavel Sedláček, Josef Krejčí, Karel Nováček, Josef Brym a Drahoš Sedlák zahájili výcvik svých psů na nově vznikajícím cvičišti v Ludvíkově.

Na začátku roku 1968 probíhají jednání s úřady o povolení výcviku služebních psů a od března roku 1968 již v Ludvíkově výcvik běží „na plné obrátky“. Staví se první překážky nezbytné pro výcvik a v srpnu 1968 také srub, který slouží jako klubovna.

V roce 1969 se psovodi zúčastňují své první výstavy psů „IV. Celostátní výstavy speciální výstavy německých ovčáků s mezinárodní účastí“ a hodnocení jejich psů v obrovské národní i mezinárodní konkurenci je velmi dobré.

Dalším důležitým rokem v činnosti klubu je rok 1970, kdy se poprvé pořádají zkoušky ve výkonu psů. K těmto zkouškám nastoupilo 5 bítešských psovodů se svými psy a všichni uspěli s vynikajícím hodnocením ze strany rozhodčího. Tyto zkoušky odstartovaly velice úspěšnou historii našeho klubu. Za tuto dobu bylo složeno mnoho zkoušek, včetně těch nejtěžších – vrcholových a bylo uspořádáno mnoho závodů ve výkonu psů.

Dne 15. Ledna 1973 na výroční členské schůzi bylo rozhodnuto zajistit nové cvičiště ve Velké Bíteši, kam byly k 20.9. 1975 přestěhovány překážky i původní srub.

Psovodi z Velké Bíteše se také několikrát kvalifikovali na mistrovství republiky a úspěchy jsme zklízeli i na poli práce s mládeží, když v roce 1987 měl náš klub reprezentanta na Mistrovství republiky mládeže.

V roce 1989 začíná výstavba současné klubovny na místo již nevyhovujícího srubu a v průběhu 90-tých let též dochází k rozšíření cvičební plochy tak, aby splňovala rozměrové požadavky kladené zkušebními řády pro sportovní výcvik psů.

V roce 1996 pořádal Kynologický klub Velká Bíteš Mistrovství republiky dospělých a mládeže s velmi kladným ohlasem nejen ze strany zúčastněných psovodů, ale také ze strany obyvatel Velké Bíteše, kteří měli možnost vidět to nejlepší, co z výcviku psů bylo možné shlédnout.