Členství v KK

členem našeho klubu se může stát každý, kdo má zájem věnovat svému psu něco navíc ze svého volného času a chce se vlastními silami přičinit o to, aby měl doma milého, vychovaného společníka a kamaráda.

Každý člen má svá práva a své povinnosti, které jsou dány vnitřními stanovami a řádem cvičiště ZKO:

 • Jednou z hlavních povinností je nepopulární, ale nezbytné placení členských příspěvků, které jsou jediným se značných příjmů ZKO. 

  Poplatek za první rok členství činí 1.110,- kč.
  800,- Poplatek klubu
  260,- odvod MSKS
  50,- poplatek za vyřízení průkazky
  Poplatek za každý další rok 660,- kč.
  400,- Poplatek klubu
  260,- odvod MSKS
 • Další důležitou povinností je odpracování, případná úhrada neodpracovaných brigádnických hodin. Každý člen je povinen odpracovat za rok 10 brigádnických hodin ve prospěch ZKO. Brigády jsou svolávány výborem KK dle potřeb. Cena brigádnické neodpracované hodiny je 50,- kč.

 • Účast na členské schůzi, která se konává každoročně v měsíci únoru.